CO₂ certificaten van de Koolstofbank

CO₂- compensatie

Bij veel (bedrijfs) activiteiten komt het broeikasgas CO₂ vrij. Dat draagt bij aan de klimaatverandering. CO₂- (of klimaat) compensatie is het opheffen van de negatieve effecten van broeikasgassen. U kunt als particulier, bedrijf of organisatie uw CO₂ uitstoot compenseren door de aanschaf van certificaten. Dat maken wij voor u zo overzichtelijk én eenvoudig mogelijk.

Type Certificaten

Onze certificaten komen tot stand middels projecten waarmee broeikasgassen worden voorkomen óf vastgelegd. Er bestaan verschillende typen certificaten naar locatie en de wijze waarop ze tot stand komen. Op dit moment werken wij aan een aanbod van certificaten uit onder andere:

Gecertificeerd

Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures. Aan projecten die emissies hebben gereduceerd geeft SNK koolcertificaten uit. Ook zet SNK zich in voor het verbinden van partijen. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

De Koolstofbank is een project van:

Brochures:

Laatste nieuws & ontwikkelingen

Friesland krijgt als eerste een koolstofbank voor veenboeren

Friesland krijgt als eerste provincie een koolstofbank. Boeren in veengebieden kunnen er de CO2-winst verzilveren die ze boeken met een hoger waterpeil op hun land. De oprichting van de landelijke koolstofbank met vijf provinciale filialen is in gang gezet door de...

read more

Vertraging veen-CO2 kost 18 euro per ton

WILLEM BOSMA, Leeuwarder Courant, 23 februari 2019LEEUWARDEN Veehouders kunnen de koolzuuruitstoot van veenbodem met 20 procent verminderen door het slootpeil met 30 centimeter te verhogen. Er komt geld voor. Klik hier om het LC-artikel van 23 februari 2019 te...

read more

Contact

De Koolstofbank
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden

Kvk nr: 41000343

Bent u een grondeigenaar? Wilt u certificaten aanschaffen? Heeft u vragen? Wij spreken u graag.

Fryslân: Arnoud de Vries,  06-86868846 of a.de.vries@fmf.frl

Overijssel: Willem Seine, 06-53191928 of seine@natuurenmilieuoverijssel.nl

Utrecht: Max Zevenbergen, 06-41525451 of m.zevenbergen@nmu.nl

Noord-Holland: Erna Krommendijk, 06-30191288 of e.krommendijk@mnh.nl

Zuid-Holland: Alex Ouwehand, 06-42194046 of  a.ouwehand@milieufederatie.nl