CO₂ certificaten van Platform CO₂-neutraal

We zijn los!

CO₂- compensatie

Bij veel (bedrijfs) activiteiten komt het broeikasgas CO₂ vrij. Dat draagt bij aan de klimaatverandering. CO₂- (of klimaat) compensatie is het opheffen van de negatieve effecten van broeikasgassen. U kunt als particulier, bedrijf of organisatie uw CO₂ uitstoot compenseren door de aanschaf van certificaten. Dat maken wij voor u zo overzichtelijk én eenvoudig mogelijk.

Type Certificaten

Onze certificaten komen tot stand middels projecten waarmee broeikasgassen worden voorkomen óf vastgelegd. Er bestaan verschillende typen certificaten naar locatie en de wijze waarop ze tot stand komen. Op dit moment werken wij aan een aanbod van certificaten uit onder andere:

Gecertificeerd

Onze certificaten worden geborgd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels en procedures. Aan projecten die emissies hebben gereduceerd geeft SNK koolcertificaten uit. Ook zet SNK zich in voor het verbinden van partijen. SNK komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Platform CO₂-neutraal is een project van:

Brochures:

Laatste nieuws & ontwikkelingen

Boer Sjoerd compenseert onze uitstoot

Sjoerd Miedema is de eerste boer die krijgt betaald voor het vernatten van zijn weilanden. Door het waterpeil in de omliggende sloten te verhogen, komt er minder CO2 vrij in het Friese veenweidegebied waar zijn koeien grazen.     Klik hier om het hele artikel te lezen...

read more

Koolstofmarkt krijgt handen en voeten

Steeds meer bedrijven en instellingen compenseren de eigen CO2-emissies. Door de aanschaf van certificaten doen ze op vrijwillige basis een schepje bovenop het reguliere klimaatbeleid. Om grip op de koolstofmarkt te houden, borgt de Stichting Nationale Koolstofmarkt...

read more

Contact

Platform CO₂-neutraal
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden

Kvk nr: 41000343

Bent u een grondeigenaar? Wilt u certificaten aanschaffen? Heeft u vragen? Wij spreken u graag.

Fryslân: Arnoud de Vries,  06-86868846 of a.de.vries@fmf.frl

Overijssel: Willem Seine, 06-53191928 of seine@natuurenmilieuoverijssel.nl

Utrecht: Max Zevenbergen, 06-41525451 of m.zevenbergen@nmu.nl

Noord-Holland: Erna Krommendijk, 06-30191288 of e.krommendijk@mnh.nl

Zuid-Holland: Alex Ouwehand, 06-42194046 of  a.ouwehand@milieufederatie.nl